Tag Archives: சிசுக்கொலை

படம்

கருக்கலைப்பும் சிசுக்கொலையும் தேவைதானா?

இன்றைய உலக நடப்பில் அதிகம் பேசப்படும் செய்தியாக கருக்கலைப்பும் சிசுக்கொலையும் காணப்படாமல் இருந்தாலும் மறைமுகமாக இடம்பெறுகிறதே! போர் சூழலில் இவை இடம் பெறலாம். இலங்கையில் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது. ஒரு குழந்தைக்குக் கூடுதலாகப் பெற்றால் அரச ஒறுப்புக்கு(தண்டனைக்கு) உட்பட வேண்டியிருப்பதால் சீனாவிலும் இடம்பெறுகிறது. இந்தியாவில் பெண் பிள்ளை பிறந்தால் குப்பைத் தொட்டியில் போடுவதாய் செய்தி ஒன்றில் படித்தேன். இவை பற்றி அலசுவது இக்கட்டுரையின் நோக்கமல்ல. கருக்கலைப்பும் சிசுக்கொலையும் தேவைதானா? என்பதற்கு உரிய பதிலை மட்டும் கருத்திற் கொள்க.

ஏன் கருக்கலைப்பும் சிசுக்கொலையும்?
ஒழுக்கமுள்ளவர்கள் தவறு செய்ய மாட்டார்களே! அம்மாவுக்கு ஒன்று அப்பாவுக்கு ஒன்று போதுமென்றா? தவறான எண்ணங்களில் பழகியதாலா? இதே போன்று பல கேள்விகள் எழுப்பப்படலாம். ஆயினும், ஏதோ காரணம் கூறி நம்மாளுகள் கருக்கலைப்பும் சிசுக்கொலையும் செய்கிறார்கள். மத வழிகாட்டலின் படி குற்றம்/தவறு என்கிறார்கள். “ஆண்டவர் படைத்த உயிரை அழிக்க, நமக்கு ஆண்டவர் அனுமதி அளிக்கவில்லை.” என்பது பொதுவான மதவாதிகளின் கருத்தாகும்.

“குழந்தை வேண்டாமென்றால் மருத்துவர் கூறும் வழிகாட்டலின்படி வாழலாம்.” என்பது எல்லோரினதும் ஒரே கருத்தாகும். பள்ளிக்கூடங்களில் இத்தகைய தவறு நிகழாமல் இருக்கவே பாலியல் கல்வி கற்பிக்கிறார்கள். அரசு திருமண அகவை(வயது) எல்லையை வகுத்தது ஏன்? ஏன் எங்கள் இளசுகளை மக்களாயம்(சமூகம்) கண்காணிக்கிறது? எல்லாம் இவற்றைக் கட்டுப்படுத்தவே!

கருக்கலைப்பும் சிசுக்கொலையும் செய்வதால் நன்மை உண்டா?
கருவுறாமல் தம்மைக் காத்தால் கருக்கலைப்புத் தேவையில்லை. கருவுற்றால் 90 நாட்களுக்குள் (3 மாதத்திற்குள்) தகுந்த மருத்துவரின் துணைகொண்டு கருக்கலைப்புச் செய்யலாம். ஆனால், மருத்துவருக்குப் பொய் கூறியோ தகுந்த மருத்துவரின் உதவியை நாடாமலோ பெண்கள் கருக்கலைப்புச் செய்வதால் தாமே உயிரிழக்க நேரிடலாம்.

இப்பின்விளைவை உணர்த்திக் குறித்த பெண்ணின் பெற்றோர், கருக்கலைப்புச் செய்யாமல் குழந்தையைப் பெற வைக்கிறார்கள். குழந்தையைப் பெற்றதும், மக்களாயம்(சமூகம்) குழந்தையின் அப்பா பெயரைக் கேட்டால் பதிலளிக்க முடியாமையால் தான் சிசுக்கொலை செய்கிறார்கள்.

குழந்தையைப் பெற்ற பின்னர், சாக வைத்து நிலத்திற்குள் புதைப்பதையோ உயிரோடு குப்பைத் தொட்டிக்குள் இடுவதையோ உயிரோடு பற்றைக் காட்டுக்குள் வீசுவதையோ எனப் பல வழிகளைக் கையாண்டு பெண்கள் தப்பிக்க முனைகிறார்கள். குழந்தை இன்றி அலையும் பெற்றோருக்கோ குழந்தைகள் காப்பகத்திலோ உங்கள் குழந்தைகளை வழங்கி சிசுக்கொலையை நிறத்தலாமே!

ஒழுக்கம் என்பது பேச்சில் இருந்தால் போதாது, செயலிலும் வேண்டும். தவறு செய்தால் தப்பலாம் என்று கழிவு உறுப்புகளின் செயலைச் சோதிக்கப் போவதும் முட்டாள் செயலே. ஆணும் பெண்ணும் பாலியல் உறவு வைத்தால் உயிர் ஒன்று கருவாகும் எனத் தெரிந்து கொண்டும் ஒழுக்கத்தை மீறலாமா? எல்லாவற்றுக்கும் உள்ளத்தில்(மனதில்) உறுதி வேண்டும்.

“பிள்ளை பெறுவதைத் தள்ளிப் போடலாம் வாங்க…” என்ற தலைப்பில் கடையில் விற்கின்ற பொத்தகங்களை வாங்கிப் படித்துத் தவறு செய்ய வேண்டாம். எனவே, மருத்துவரின் நேரடி வழிகாட்டலில் உங்கள் எண்ணங்களை அடையலாம். தவறுகள் செய்வதற்கல்ல, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்வே.

இனி வரும் காலங்களில், கருக்கலைப்பும் சிசுக்கொலையும் இடம் பெறாமல் இருக்க நாம் ஒவ்வொருவரும் பங்களிப்புச் செய்ய வேண்டும். இது பற்றிய ஐயங்களை இத்தளத்திலேயே பரிமாறுங்கள்.