எங்கட இளசுகளே! இதைக் கொஞ்சம் படித்துத் திருந்தலாமே!

தினக்குரல் கேள்வி பதில்கள்- உடற்சோர்வு, ஒருபால் உறவு, சுயஇன்பம்
02/08/2016 Dr.M.K.Muruganandan ஆல்

கேள்வி:- கே.சு….. மட்டுவல
எனது நண்பனுக்கு வயது 18. வாரத்துக்கு 5 தடவைகளாவது சுய இன்பத்தில் ஈடுபடுகின்றான். அத்தோடு அவனைவிட வயதில் மூத்த ஆண்களோடு தவறான உறவில் ஈடுபடுகின்றான். இதற்கு காரணம் என்ன? இதற்கான தீர்வு என்ன?

இணைப்பு:

https://hainalama.wordpress.com/2016/08/02/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF-%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-2/

எனது புதிய தளம் பார்க்க வாங்க
http://www.ypvnpubs.com/

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.