இரண்டடக்கேல்

விருப்பங்களை (ஆசைகளை) அடக்க முடியாமல் – நம்மாளுங்க
பெரும் விருப்பங்களை (பேராசைகளை) வளர்த்து – அதனை
அடைய முயன்றே கடைசியில் காண்பதோ – அதன்
அறுவடையாக (பின் விளைவாக) நமக்குக் கிட்டுவதோ
சோர்வும் (நட்டமும்) துயரமும் (துன்பமும்) தான் – அதனை
இரண்டடக்கேல் என நினைவூட்டுவதா?

இப்பதிவை முழுமையாகப் படிக்க எனது புதிய தளத்திற்கு வருகை தாருங்கள்.
இதோ இணைப்பு:-
http://www.ypvnpubs.com/2016/05/blog-post_13.html

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.