செலவு செய்வதென்றால் சும்மாவா?

ஏழைக்கு அச்சம் இல்லை
செலவு செய்யப் பணம் இருந்தும்
நாளைக்கும் கொஞ்சம் வைப்பான்
முடிந்தால் அயலுக்கும் உதவுவான்
நோயின்றி வாழ்வான்…
பணக்காரனுக்கு அச்சம் இருக்கும்
செலவு செய்யப் பணம் இருந்தும்
நாளைக்கும் நிறைய வைப்பான்
முடிந்தாலும் அயலுக்கு உதவான்
நோயோடு வாழ்வான்…
இது தான்
ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கும்
இடைப்பட்ட வேறுபாடு…
ஏழை வாழ்க்கையைச் சிந்திக்கிறான்
பணக்காரன் தேட்டத்தைச் சிந்திக்கிறான்
ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கும்
“பிறரைப் போல நாமும்” என்ற
எண்ணம் வந்ததே கிடையாது!
அப்படியென்றால் பாரும்
“பிறரைப் போல நாமும்” என்ற
எண்ணம் யாருக்குத் தான் தோன்றும்?
“தனக்குப் பின் தானம்” என்பதை
ஏற்றுப் பிறருக்குக் கொடுத்து உதவும்
உள்ளங்களுக்கு வரலாம் – அவர்களுக்கு
எனது
உளநல வழிகாட்டலும் மதியுரையும்
தேவைப்படாது என்பேன்!
இஞ்சாருங்கோ
இன்னொரு குழு இருக்கங்கோ
“பிறரைப் போல நாமும்” என்ற
எடுப்பு எடுக்கிற ஆள்கள் பாரும்…
தன் வயிறு பட்டினி என்றாலும்
எதிரார் எடுப்புக்கு நிகர் தாமென
உடுத்திப் படுத்தி எடுப்பாய் நிற்பினம்
அவர்களுக்கு – எனது
உளநல வழிகாட்டலும் மதியுரையும்
தேவைப்படாலம் என்பேன்!
ஆனாலும்,
உளவியல் வழிகாட்டலை விட
மெய்யியல் வழிகாட்டல்
அவர்களுக்கு உதவும் என்பதால்
கோட்பாட்டுப் (தத்துவப்) பாடல் தந்து
நல்வழிகாட்டும் அறிஞர்
திண்டுக்கல் தனபாலன் அவர்களின்
“எது நாகரீகம்…?” என்ற பதிவை
தங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கின்றேன்!
எடுத்துக்காட்டுக்காக
காந்தியையும் தென்கச்சியாரையும்
உதவிக்கு இழுத்து இருக்கின்றார்!
படித்தேன்… சுவைத்தேன்…
எதிரார் எடுப்புக்கு நிகர் தாமென
உடுத்திப் படுத்தி எடுப்பாய் நிற்கிற
ஆள்களுக்கு உரிய
மெய்யியல் வழிகாட்டல் இதுவென
நானுரைத்தாலும் கூட
எல்லோருக்கும் சிறந்த
பட்டறிவு (அனுபவம்) நிறைந்த
வழிகாட்டல் பதிவு இதுவென்பதாலே
கீழுள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கிப் படியுங்கள்!
http://dindiguldhanabalan.blogspot.com//2014/07/Civilisation.html

 

2 responses to “செலவு செய்வதென்றால் சும்மாவா?

  1. நல்ல வழிகாட்டல் இது !