சர்க்கரையை வெல்ல நல் வழிகாட்டி

நீரிழிவைக் கட்டுப்படுத்தினால் – நாம்
நீடுழி மகிழ்வோடு வாழலாம் – வாழவா
நீரிழிவை விரட்டும் வழிகளை – இதோ
நீங்களும் படித்தப் பயன்பெறுங்களேன்!

சர்க்கரையை வெல்ல நல் வழிகாட்டி.

via சர்க்கரையை வெல்ல நல் வழிகாட்டி.

2 responses to “சர்க்கரையை வெல்ல நல் வழிகாட்டி

  1. பகிர்வுக்கு நன்றி!