பிழைக்காமல் பிழைக்க…

வாழ்க்கையில்
நாம்
காண்பது எல்லாம்
சரியாகத்தான் இருக்கிறது
ஆனால்
நமது பார்வை மட்டும்
பிழையாகத்தான் இருக்கிறதே!
நாம்
எம்மை மட்டும்
கணக்கெடுப்பதால்
பார்வைகள் – பிறரை
கணக்கெடுக்கத் தவறுவதால்
சரியான எல்லாம்
பிழையாகப் படலாமே!
ஒவ்வொரு
செயலிலும் முடிவிலும்
எல்லோரும்
ஏற்கக்கூடிய ஒன்றையே
பிழைக்காது என்கிறேன்!
“பிழைத்தல்” என்பது
தமிழில் “வாழ்தல்” என்று
பொருள்பட்டாலும்
முறையற்றதையோ
சரியாக இல்லாததையோ
“பிழை” என்றும்
வழக்கத்தில் இருக்கிறதே!
“உழைத்துப் பிழைத்து” என்பது
பிழைக்காமல்
உழைத்து வருவாயை ஈட்டி
பிழைத்தல் என்போமா!
அப்படியென்றால்
பிழைக்காமல் பிழைக்க
“நான்
சூழலுக்குள் ஓர் ஆள்
சூழலின் விருப்புக்கு இசைவாக
என் தனித்த முடிவு
வலிமையற்றதென
என்னால் முடியுமென்ற அளவும்
எல்லோரும் ஏற்க்கும்
என் முடிவில் – நான்
வாழ்ந்து காட்டுகிறேன்” என்று
வலது காலை முன்னே வைத்து
முன்னேற முயற்சி செய்!

2 responses to “பிழைக்காமல் பிழைக்க…

 1. வணக்கம்,

  நிகண்டு.காம்(www.Nikandu.com) தமிழ் பதிவர் சமுக வலைத்தளம்

  2 நாட்களாக பதிவை இணைக்கும் போது ஏற்பட்ட தவறு சரிசெய்யபட்டது.

  தற்போது பதிவை இணைக்கலாம்.

  தங்கள் ஆதரவிற்கு மிக்க நன்றி.

  http://www.Nikandu.com
  நிகண்டு.காம்