தொற்று நோய்கள் வரலாம்

கோடை மழையால் தொற்று ஏற்பட்டு நோய்கள் வரலாம் என்பதை எவரும் நம்புவதில்லை. வெயில் காலம் அம்மன் நோய் வரலாம் என்று நம்புகிறார்கள். உள்ளமும் உடலும் சுத்தமில்லை என்றால் எப்பவும் நோய்கள் வரலாம் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

கோடை வெயில் நிலநீரை ஆவியாக்க; கோடை மழை பெய்ய; அதனை நிலமுறிஞ்ச ஒரு நாற்றமடிக்கும். கோடை வெயில், கோடை மழை, நிலம், நிலத்தின் மேல் மக்கள் போட்ட குப்பைகள் ஆகியோருக்கிடையேயான மோதலின் அறுவடை தான் அது.

இக்கட்டத்தில் தான் தொற்று நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய உயிரிகள் (கிருமிகள்) பெருக்கெடுக்கும். மாரி காலத்தில் இது இயல்பு. அதற்காகக் கோடை காலத்தில் இவ்வாறு நிகழாது என இருந்துவிட முடியாதே!

இவ்வாறான சூழலில் காற்றடிக்க நாற்றமடிப்பதால், காற்றோடு கலந்து தொற்றுக்களும் மூக்கினுள் நுளையலாம். இப்போரில் உங்களுக்கு நோய் வந்தால் உடனே மருத்துவரை நாடவும்.
இவ்வாறான சூழலை ஏற்படுத்தா வண்ணம், நாம் நமது சூழலைச் சுத்தமாகப் பேணுவதன் ஊடாகவே தொற்றுநோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்கலாம்.

ஓர் உரையாடல்…
ஒருவர் : ஏன் காணும் காலைத் தூக்கிச் செல்கிறீர்?

மற்றவர் :-
எச்சமிட்ட மனிதர்
சருகாலே மறைத்துப் போக
கத்திரி வெயில் போட்ட
வெள்ளத்தால் வந்த சேறா
மனித எச்சமா என்றறிய
மருத்துவரிடம் காட்ட…

“அந்தளவிற்கு பாதிப்பா?” நண்பர் rajudranjit கேட்க; “தெருக் குப்பையும் தெரு வெள்ளமும் மோதிக் கொண்டால் (சுகாதாரம்) எப்படி இருக்குமென எண்ணிப்பார்த்தேன்.” என்று நானும் பதிலளித்தேன்.

( கோடை மழையால் தொற்று ஏற்பட்டு நோய்கள் வரலாம் )

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.