ஆண்(கணவன்), பெண்(மனைவி) குடும்ப மகிழ்வைப் பெருக்க…

விட்டில் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் முட்டி மோத ஆண்(கணவன்), பெண்(மனைவி) உறவிலும் மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும். அதாவது கருத்து முரண்பாடுகள், சிறு சிறு முறுகல்கள், விருப்பு வெறுப்புகள் பேணாமை எனப் பல குறுக்கே வந்து நின்று மகிழ்ச்சியைக் கெடுக்கின்றதே! உங்கள் கருத்து, உங்கள் தீர்வு, உங்கள் தெரிவு ஒவ்வொரு குடும்ப மகிழ்வுக்கும் உதவுமென நம்புகிறேன்.

1 – ஒருவருக்கு ஒருவர் விருப்பு வெறுப்புகளை மதித்தால் போதுமே!
2 – கருத்து முரண்பாடுகளைக் களைந்து பொது உடன்பாட்டிற்கு வரலாமே!
3 – கோபம் வந்தால் தண்ணீர் குடிக்கலாமே, அதற்காக மோதல், முறுகல் வேண்டாம்.
4 – ஒருவர் தலைமையை ஒருவர் ஏற்றால் நலமே!
5 – ஒருவருக்கு ஒருவர் மதியுரைஞர்(ஆலோசர்) ஆகலாமே!
6 – குடும்ப மகிழ்வுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் உள(மன)ப்பாங்கு ஒருவொருவருக்கும் வேண்டுமே!
7 – உளவியல் நோக்கில் பார்த்தால் மேற்கூறிய எல்லாமே தேவை.

சரி! ஆண்(கணவன்), பெண்(மனைவி) குடும்ப மகிழ்வைப் பெருக்க; நீங்கள் கூறும் மதியுரை என்ன?

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.