சிரிப்பு நல்ல மருந்து

உடனடி முடிவு எடுப்பவருக்கு அறிவுக் குறைவாம் (அதாவது அவசரக் குடுக்கைக்கு புத்தி மத்திமம் என்பர்.) உண்மையா? ஆம், கோபப்படும் வேளை 13 நரம்புகள் தானாம் இயங்குகிறதாம். மூளைக்குச் செந்நீர்(குருதி) செல்வது குறைவு என்பதால் சிறந்த முடிவுகள் எடுக்க முடியாமையே இந்நிலைக்கு ஏதுவாம். அதே வேளை நகைச்சுவையுடன் சிரிக்கும் போது 65 நரம்புகள் இயங்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது. சிரித்துச் சிரித்து முடிவெடுத்து வெற்றி பெறுவோர்களையும் பார்க்கிறோமே!

திரைப் படங்களில் செந்தில் கவுண்டரிடம் உதை வேண்டுவதையும் வடிவேலுவும் விவேக்கும் அகப்பட்டவரிடம் அடிவேண்டுவதையும் பார்த்துச் சிரித்து மகிழ்வது எல்லோருக்கும் தெரியும், வாய் விட்டுச் சிரித்தால் நோய் விட்டுப் போகுமென்பர், அது போல சிரித்து மகிழ்வோருக்கு நோய் அணுகுவது குறைவாக இருப்பதைப் பார்க்கிறோம். அப்படியாயின் சிரிப்பு நல்ல மருந்தா?

“நகைச்சுவை” சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைக்கும் போது உடலில் உள்ள எல்லா நரம்புகளும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கத் தொடங்கும். மூளைக்குப் போதிய அளவு செந்நீர்(குருதி) செல்லும். இதனால், சோர்வுற்ற மூளை சுறுசுறுப்படைய உடலில் உள்ள எல்லாப் பகுதிகளுக்கும் ‘ஒழுங்காக இயங்கு’ என்று கட்டளை போடும். அதனால், உடலுறுப்புக்கள் சீராக இயங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும். எனவே, அடிக்கடி நகைச்சுவை கேட்பதாலும் படிப்பதாலும் உள்ளத்தையும் உடலையும் நோய் அணுகாமல் பேணமுடியும்.

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.