நோய் தீர்க்கும் சிரிப்பு

வாய்விட்டுச் சிரித்தால் நோய் விட்டுப் போகும் என்பது முன்னோர் கருத்து. அதற்காகச் சும்மா சிரித்துப் பயனில்லை.

கோபம் வந்தால் பதின்மூன்று நரம்புகளும் சிரிப்பு வந்தால் அறுபத்தைந்து நரம்புகளும் நம்முடலில் இயங்குவதாக கதிரவன் (SUN) தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளர் ஒருவர் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தெரிவித்தது நினைவுக்கு வருகிறது.

ஆமாம், சிரிப்பு அதிக நரம்புகளை இயங்கத் தூண்டுவதால் உடலெங்கும் செந்நீர் (குருதி) சீராகச் செல்லும். இதனால், உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தோன்றும். இதனால், நோய்கள் உடலைத் தாக்க வாய்ப்பில்லை.

நகைச்சுவைப் படம் பார்த்தால் ஓரளவு நலம். சிந்திக்க வைக்கும் நகைச்சுவை சொல்லியோ கேட்டோ சிரித்தால் மிக்க நலம்.
உள்ளத்தில் வடுக்கள் ஓரளவு மறையவும் சோர்வுற்ற நரம்புகள் சுறுசுறுப்பு அடையவும் இவ்வாறான சிரிப்பு உதவுகிறது.

உளத் தூய்மையும் நரம்புகளின் சுறுசுறுப்பும் மனித உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும். இதனால் நோய்கள் வருவதை ஓரளவு தடுக்கலாம். அப்படியென்றால், சிரியுங்கள்…

பின்னூட்டங்கள் மூடப்பட்டுள்ளது.